Hvad kan psykoterapi bruges til?

Psykoterapi er professionel støtte til at bearbejde det, der forhindrer dig i at udfolde dine resurser og potentialer.

Du kan få hjælp til at bearbejde:

  • mindreværd
  • problemer med at fungere balanceret i nære relationer
  • sorg
  • stress
  • lettere depressioner.
  • traumatiske barndomsoplevelser
  • en fornemmelse af at ”noget” bremser dig i at udfolde dig fuldt ud.

Du kan få hjælp og støtte til:

  • livsovergange
  • selvudvikling

Måske føler du dig godt tilpas, men mærker en uforklarlig interesse og lyst til at arbejde med dig selv?

Som psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt.